Ansökan till Grundvux, årskurs 2, hösten 2024

Nu är det tid att söka till Grundvux, årskurs 2. Kursstart är onsdagen den 28.8.2024

Ansökan till Grundvux görs som tidigare via hemkommunen/distriktet och för Hammarlandss kommuns del via Södra Ålands utbildningsdistrikt/utbildningschef Mathias Eriksson, som senast den 13.5.2024 skickar godkänd ansökan vidare till Ålands Folkhögskola kansliet@folkis.ax

Mer information hittar man på Ålands Folkhögskolas hemsida www.folkis.ax.

Vecka 21, d v s 20 - 24.5.2024 är det matematik- och språktest på Folkhögskolan mellan kl 9.00 - 14.00. Vecka 22 - 23 kommer antagningsbesked. 

Man ska använda den ansökningsblankett som man redan har. Den sökandes e-postadress är viktig, det är den vägen Folkhögskolan oftast kallar till testerna. 

För att få hjälp med att fylla i blanketten kan man vända sig till Södra Ålands utbildningsdistrikts utbildningschef Mathias Eriksson, antingen per e-post mathias.eriksson@sahd.ax eller per telefon 0457 5167 156. 

 

Grundskoleutbildning för vuxna

Grundskoleutbildning för vuxna ("Grundvux") vänder sig till personer, vars hemkommun är på Åland och som har fullgjort läroplikten men inte erhållit avgångsbetyg från grundskolan. 

Grundskoleutbildning för vuxna består av: 

  • läs- och skrivkunnighetsskedet (motsvarar årskus 1 - 3)
  • inledningsskedet (motsvarar årskurs 4 - 6)
  • slutskedet (motsvarar årskurs 7 - 9)

En presentation om Grundvux finns som bilaga.

Anmälan till slutskedet

Anmälan för slutskedet görs till personens hemkommun.

Blanketten fylls i av grundskolans elevhandledare, kommunens tjänsteman som ansvarar för integration eller annan av kommunen utsedd person tillsammans med personen som ska gå utbildningsformen. Anmälningsblanketten kan också fyllas i tillsammans med personens kontaktperson vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet eller Visa vägen.

Anmälningsblankett till slutskedet finns som bilaga.