Craft

Anhöriggrupp CRAFT

Beroendemottagningen planerar att starta en anhöriggrupp utifrån Craft metoden. Gruppen kommer att träffas varannan vecka, 10 gånger under terminen. Se mera i bifogat informationsblad.