Sadelinleden 3

Är du intresserad av att underhålla Sadeinleden?

Hammarlands kommun ordnar en anbudstävlan för underhållet av Sadelinleden. Underhållet gäller för tiden 01.04.2024-31.10.2027.

Är du intresserad?

Gå in och studera anbudsbegäran på följande länk:

https://www.hammarland.ax/kommunen/upphandling/sadelinleden