Aktuellt

Aktuellt

Inskrivning för blivande åk 1

Nu är det dags för inskrivning för elever som skall börja i Näfsby skola hösten 2022!

Inskrivningen sker via ett brev som vårdnadshavarna till barn födda 2015 får per post. Registreringen sker sedan på Näfsby skolas kommunikationskanal Wilma.

Ta kontakt med föreståndare Ida Fyrqvist per e-post ida.fyrqvist@saud.ax eller per tel. 018 364 541 om det finns några frågor.