Aktuellt

Aktuellt

Barnens skolgång i grundskolans årskurs 1-6 - enkät till vårdnadshavare

Ni kommer att få möjlighet att utvärdera era barns skolgång. En länk till enkäten kommer att skickas till er på Wilma. Enkäten är öppen fram till den 21 februari 2020.