Hammarlands kommunfullmäktige 2020-2023

Namn            Parti
Häggblom, Lars, ordförande   Obunden samling
Mattsson, Anne-Maj, vice ordförande   Center
Blomqvist, Marita   Obunden samling
Egeland, Stellan   Obunden samling
Järvinen, Robert   Obunden samling
Nyman, Christer   Obunden samling
Öström, Stefan   Obunden samling
Ahlqvist, Tomas   Center
Jansson, Britt-Marie   Center
Lundström, Björn   Center
Mattsson, Stig A.   Center
Stoia, Adrian   Center
Blomberg, Tomas   Liberal
Cleve Andersson, Josefin   Liberal
Ahlström, Johnny   Hållbart initiativ

 

Kommunfullmäktige sammanträder under år 2023 under torsdagar när behov föreligger.

Kommunfullmäktiges protokoll finns till höger under fliken Protokoll.