Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

7 maj 2020
Näfsby skolaStatsrådet fastställde den 29.4.2020 att begränsningarna som utfärdats på grund av coronavirusepidemin ska avvecklas inom grundläggande utbildning och barnomsorg fr.o.m. den 14.5.2020. Avvecklingen av begränsningarna innebär att man från den 14.5.2020 inom sådan undervisning och verksamhet som avses i grundskolelagen till alla delar tillämpar den lagstiftning som råder under normala... Läs mer
7 maj 2020
Hammarlands kommun har beslutat att frivilligt ställa upp och förmedla statsunderstödet för kommuner för att stöda ensamföretagare enligt Arbets- och näringsministeriets beslut. Stödet är 2.000 € och det finns särskilda lagstadgade förutsättningar för att stödet skall kunna betalas ut. Några grundläggande förutsättningar är:Ensamföretagarens omsättning skall ha försämrats efter den 16.3.... Läs mer
28 april 2020
Kommunstyrelsen har beslutat att under tiden 1.5.2020-31.12.2021 erbjuda alla husförsäljare eller hustillverkare,  vilka kan visa att man aktivt marknadsfört och bidragit till en tomtaffär gällande Hammarlands kommuns bostadstomter,  en provision som motsvarar 3 % av tomtens värde efter en verkställd affär.Kommunen strävar till att det här skall bidra till att kommunen kan avtala om ett... Läs mer