Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

2 mars 2021
HAMMARLANDS KOMMUNlediganslår1. En tjänst som skolföreståndare tillsvidare fr.o.m. 1.8.2021 under förutsättning att kommunfullmäktige inrättar tjänsten.Upplysningar: Skolföreståndare Niklas Wasén 0457 344 4945, E-post: niklas.wasen@sahd.axPå tjänsten tillämpas maximal prövotid. Ansökan med CV och behörighetsintyg skall inlämnas senast den 17.3.2021, under adress: Förbundskansliet, Skolvägen 5,... Läs mer
2 mars 2021
Biblioteket är fr.o.m. den 02.03.2021 igen bemannat men p.g.a. rekommendationer så är besök i biblioteket inte möjligt fram till den 14.03.2021.Vid frågor ta kontakt med biblioteket per telefon 018 - 36 156 eller e-post: biblioteket@hammarland.ax  
1 mars 2021
Barnomsorgen i Hammarland: Öppning av avdelningarna: De stängda avdelningarna öppnar för de barn som är friska och inte i karantän enligt följande: Avdelningen Sunnan onsdagen den 3 mars 2021.Avdelningen Nordan torsdagen den 4 mars 2021.Avdelningen Ugglan torsdagen den 4 mars 2021. Avdelningen Hackspetten och eftisverksamheten är öppna som vanligt för de barn som är friska och... Läs mer