Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

7 juni 2022
NärvårdareÄldreomsorgen i Hammarlands kommun, Hammargården söker nya medarbetare.Vill du jobba för en mer meningsfull vardag med högkvalitativ omsorg för de boende? Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt!Vi söker:• 4 st närvårdare 100 % , 5 st närvårdare 80%, 1 st närvårdare 50% i tillsvidare anställning till Hammargårdens nya... Läs mer
6 juni 2022
Hammarlands kommun Lediganslår följande tjänster:1. Ånyo en tillsvidare tjänst som specialklasslärare fr.o.m. 1.8.2022. Tidigare inlämnade ansökningar beaktas vid tillsättandet av tjänsten.2. En tidsbunden tjänst som timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter för tiden 1.8.2022-31.7.2023Upplysningar: Skolföreståndare Ida Fyrqvist 0457 3459 413, E-post: ida.fyrqvist@saud.axPå tjänsterna... Läs mer
10 maj 2022
Äldreomsorgen i Hammarlands kommun / Hammargårdens effektiverat serviceboende för äldre söker en ordinarie närvårdare 100 % av heltid för periodarbete med tillträde 16.6.2022 eller enligt överenskommelse.Personalen vid servicehuset jobbar i servicehuset samt ute på byn i hemtjänsten. Arbetstiden är periodarbete i vilket ingår kvälls- och helgarbete. Körkort och krävs.Du bör vara behörig... Läs mer