Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

21 januari 2022
Mera information finns på följande länk: www.hammarland.ax/kommunen/lediga-jobbVälkommen med ansökan!
7 januari 2022
 Med anledning av den ökade smittspridningen vill vi uppdatera besöksinstruktionerna i enlighet med rekommendationerna från ÅHS och ÅLR: Vi ber alla besökare att vara restriktiva med besök till serviceboendet under den närmaste tiden och använda andra sätt för att hålla kontakten med anhöriga/de boende. Personalen i Hammargården hjälper gärna till med att använda telefon eller de... Läs mer
7 januari 2022
Utgående från uppgjord plan för användning av utrymmen enligt 58 h § i lagen om smittsamma sjukdomar gäller följande vid besök i kommunkansliet.Maximalt ett besök i kommunkansliet till en enskild tjänsteman åt gången.Tidsbokning med tjänsteman rekommenderas på förhand.Besök vid förkylningssymptom eller karantän inte tillåten.Desinficera händerna vid ankomst med handsprit eller tvätt av... Läs mer