Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

7 september 2020
BARNSKÖTARETillsvidarebefattning som barnskötare finns att söka till barnomsorgen i Hammarland.Med placering på daghemmet Klaralund.Vi söker dig som är glad, positiv och vill vara med att utveckla barnomsorgen i vårt team.Vi arbetar nära naturen och mycket inriktning på språk och rörelse.Utbildningskrav är tre års gymnasialstadienivå med inriktning på barn och unga.Arbetet är heltid och kan... Läs mer
2 september 2020
Anmälan om innehav av hästar och övriga djur till djurhållarregistretI enlighet med Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av hästdjur (222/2017) skall numera även innehav (djurhållningsverksamhet) av hästar i likhet med nöt, får, svin, höns, bin mm. anmälas. Anmälningsplikten gäller oberoende av antal djur och oberoende av om det är yrkesmässig djurhållning eller i... Läs mer