Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

6 maj 2021
Kommunstyrelsen undertecknade bokslutet för år 2020 vid sitt sammanträde den 4.5.2021. Läs gärna bokslutet där det finns en hel del information om kommunens ekonomiska ställning och verksamhet. Det ekonomiska resultatet blev 46.644,40 €.Du hittar bokslutet om du klickar här!
30 april 2021
Ålands näringsliv har ett projekt för ungdomar vilket kan underlätta hittandet av sommarjobb.Se informationen nedan.
30 april 2021
Vid kommunfullmäktiges sammanträde i Hammarbo den 28 maj utdelades det av Republikens president förlänade utmärkelsetecknet Finlands vita ros ordens medalj av I klass till byggnadstekniska nämndens vice ordförande Leif Salmén. Utmärkelsetecknet är motiverat med hänvisning till Leifs ideella arbete med kommunens marknadsföring samt föreningsarbete i övrigt. Förrättningen ordnades av fullmäktiges... Läs mer