Skolhälsovården

Skolhälsovården

Välkomna till skolhälsovården vid Näfsby skola

Vår skolhälsovårdare heter Janica Ingves och kommer att jobba på Näfsby skola under detta läsår. 

Vid frågor eller ärenden gällande ert barns hälsa nås skolhälsovårdaren på onsdagar per telefon på 364543. Övriga dagar nås Janica på mobil 04575291106 eller via Wilma.