Skolhälsovården

Skolhälsovården

Hej och välkomna till skolhälsovården vid Näfsby skola

Skolhälsovårdarens namn är Christina Cederhvarf och kommer att jobba på Näfsby skola under detta läsår. Hon kommer att finnas hos oss på onsdagar mellan kl. 8-16.

Vid frågor eller ärenden gällande ert barns hälsa nås skolhälsovårdaren på onsdagar per telefon på 364543. Övriga dagar per e-post på christina.cederhvarf@ahs.ax .