Skolhälsovården

Skolhälsovården

Hej och välkomna till skolhälsovården vid Näfsby skola

Vår nya skolhälsovårdare heter Janica Ingves och kommer att jobba på Näfsby skola under detta läsår. 

Vid frågor eller ärenden gällande ert barns hälsa nås skolhälsovårdaren på onsdagar per telefon på 364543. Övriga dagar per e-post på janica.ingves@ahs.ax .