Skolhälsovården

Skolhälsovården vid Näfsby skola

Vår skolhälsovårdare heter Janica Ingves och hon är på skolan på onsdagar. Vid frågor eller ärenden gällande ert barns hälsa nås Janica på Wilma eller per telefon: 0457 5291106.