Meddelande angående äldreomsorgsnämndens sammanträde 15.05.2024